Skip to main content

Årsrapporter og Åpenhetsloven

Norsk Luftambulanse Helikopter er operatør på Norges 13 helikopterbaser. Har du lyst til å lese om hvordan vi arbeider for å redde liv og helse? Ta en kikk i våre årsrapporter.

Vi har også et særskilt ansvar for at vår virksomhet drives på en måte som fremmer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og levering av varer og tjenester til Norsk Luftambulanse, jf. den norske Åpenhetsloven. Under kan du også lese vår redegjørelse som skal gi omverdenen innsikt i våre hovedfunn i aktsomhetsvurderingene og hvilke planer og tiltak som eventuelt iverksettes.

Årsrapport 2023
Redegjørelse åpenhetsloven 2023
Årsrapport 2022
Redegjørelse åpenhetsloven 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019