Skip to main content

Om oss

Norsk Luftambulanse Helikopter leverer legehelikoptertjenester i Norge og Danmark.

Helikopter flyr over fjellandskap

Norsk Luftambulanse Helikopter ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Norsk Luftambulanse Helikopter sitt formål er å fremme avansert prehospital akuttmedisin, gjennom leveranse av beredskapstjeneste med legehelikopter og legebil i inn- og utland. Norsk luftambulanse Helikopter har en unik kompetanse i grensesnittet mellom flyoperasjoner, redningsteknikk og akuttmedisin.

Norsk Luftambulanse Helikopter har via kontrakt med Luftambulansetjenesten HF operatøransvaret for alle de 13 legehelikopterbasene i Norge: Kirkenes, Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Lørenskog, Dombås og Ål. Det er til enhver tid ett helikopter i beredskap på hver base, men unntak av Lørenskog, hvor det er to helikoptre.

Selskapet drifter den nasjonale legehelikopterordningen i Danmark på kontrakt med de danske helseregionene, og har fast forretningssted i landet. Selskapet er operatør for alle de fire danske legehelikopterbasene, som er lokalisert i Saltum, Skive, Billund og Ringsted.

Norsk Luftambulanse Helikopter legger stor vekt på utvikling av tjenesten, særlig i samarbeid med eier Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Selskapene har fortsatt arbeidet med kompetanseheving for personell i tjenesten gjennom fag-camper, og utbygging av flyoperativ infrastruktur med GPS-baserte inn- og utflygingsprosedyrer (PinS) i tilknytning til baser og sykehus.

Samarbeid med ulike beredskapsorganisasjoner som blant annet ambulanse, sykehus, brannvesen, NARG (Norske Alpine Redningsgrupper), politi og forsvaret, og bidrar også til utvikling og gir viktige synergier i tjenesten.