Skip to main content

Kvalitet, miljø og sikkerhet

Norsk Luftambulanse Helikopter har et ledelsessystem for kvalitets- og miljøsertifisering iht. NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. I tillegg jobbes det systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og mot en NS-EN ISO 45001-sertifisering høsten 2024.

DNV sertifisering

I vårt miljøarbeid vil vi:

Vi ønsker at luftfartsindustrien reduserer sin innvirkning på klimaet og bidrar til at den globale målsettingen om å holde global oppvarming under 1,5 grader.

Vi støtter luftfartsindustriens mål om å realisere null CO2-utslipp innen 2050.