Skip to main content

Trondheim

Helikopterplattform sett ovenfra gjennom cock pit i helikopteret.

Basen i Trondheim er én av 13 baser Norsk Luftambulanse Helikopter opererer på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Basen åpnet ved årsskiftet 1987–88 på Brøset, hvor den ble drevet i ti år. I 1998 åpnet dagens base i Vestre Rosten omtrent fem kilometer utenfor sentrum av Trondheim. Basen dekker i hovedsak begge trøndelagsfylkene.

Basen har omtrent 1000 oppdrag i året, hvorav rundt 300 oppdrag utføres med legebil.
85 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 15 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Luftambulansebasen mottar rundt 1500 alarmer årlig, og har omtrent 800 utrykninger med legehelikopter og 300-400 med legebil. Omtrent 90 prosent av oppdragene er primæroppdrag, det vil si skader og sykdom, resten er transport mellom sykehus.

Ansatte knyttet til basen: Seks leger, fire redningsmenn og fire flygere. I tillegg har Stiftelsen Norsk Luftambulanse kontorer på basen.