Skip to main content

Tromsø

Helikopter på helipad utenfor basen i Tromsø.

Basen i Tromsø er én av 13 baser Norsk Luftambulanse Helikopter opererer på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Norsk Luftambulanse tok over driften av basen 01.06.2018.

Basen har omtrent 800 oppdrag i året, hvorav rundt 100 oppdrag utføres med legebil.
90 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 10 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Ansatte tilknyttet basen: åtte piloter, ni redningsmenn og elleve leger.