Skip to main content

Redningsmann i Norsk Luftambulanse Helikopter

Redningsmann som hoper ut av helikopteret over vann

Redningsmannen bemanner selskapets luftambulansehelikoptre og utrykningskjøretøy. Ved ansettelse må selskapets gjeldende krav samt Nasjonal standard for redningsmenn tilfredsstilles.

Ta gjerne en titt på kompetansekravene og gjør eventuelle forberedelser før neste utlysning. Ved ansettelse kreves følgende kvalifikasjoner:

Her kan du lese om Nasjonal Standard for redningsmenn godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.