Skip to main content

Luftambulansetjenesten i Norge

Oversiktsbilde over by og vann fra helikopterperspektiv på kveldstid. Fjell i  bakgrunnen.

Luftambulansetjenesten er organisert og finansiert av staten. Luftambulansetjenesten HF har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten, og er eid av de regionale helseforetakene. Helseforetakene har det medisinske ansvaret.

Den operative delen av tjenesten er satt ut på anbud. Luftambulansetjenesten HF har kontrakt med Norsk Luftambulanse Helikopter for helikoptertjenesten og Avincis Aviation Norway AS for ambulanseflyene.

Ambulansehelikoptre er lokalisert på 13 baser: Tromsø, Brønnøysund, Ålesund, Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog, Dombås, Evenes og Kirkenes. Ved samtlige baser er det døgnkontinuerlig beredskap og en bakvaktsløsning for å dekke inn ved akutt sykdom. Basen i Lørenskog har to helikoptre, samt et tredje crew i beredskap for duty-tid, som vil si at basen ikke får nedetid grunnet arbeidstid. Vi har også egen teknisk base på Gardermoen for vedlikehold av våre helikoptre.

Ved helikopterbasene er det også legebil. Denne brukes ved hendelser i nærområdet eller når dårlig vær forhindrer bruk av helikopter.

Ambulansehelikoptrene flyr også søk og redning (SAR) på oppdrag fra redningstjenesten, og redningshelikoptrene (Forsvarets 330 skvadron og CHC) kan benyttes til luftambulanseoppdrag dersom ikke søk- og redningsoppdrag må prioriteres foran.

Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en integrert del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen. Legehelikoptre er bemannet med flyger, redningsmann og anestesilege, og er utstyrt med avansert medisinsk utstyr. Flyger og redningsmann er ansatt i Norsk Luftambulanse Helikopter, legen er ansatt på sykehus.

Lenker:
Luftambulansetjenesten HF.