Skip to main content

Kontrakten starter 1. juni 2018, og løper i seks år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Norsk Luftambulanse AS vant anbudet i konkurranse med tre andre operatører.

– Vi er utrolig glade for å ha fått tildelt denne kontrakten, og er svært ydmyke over oppgaven vi nå står ovenfor. Det blir krevende, men vi vet også at vi har den nødvendige kompetansen og ressursene som kreves. Vi vet at vi har konkurrert mot tre dyktige operatører i denne anbudsrunden.

Lars Kobberstad

Konstituert administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS, Lars Kobberstad.

– I dag er det en gledens dag for oss, og i morgen starter arbeidet med implementering. Vi ser frem til å samarbeide med Luftambulansetjenesten ANS slik at vi i felleskap kan styrke luftambulansetilbudet til pasientene, sier Lars Kobberstad, konstituert administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

–  Et mer robust tilbud til pasientene
Ambisjonsnivået for tjenesten er økt, og Norsk Luftambulanse AS ønsker et styrket helsetilbud for pasientene velkommen.

– Pasientene vil med dette få en enda mer robust og moderne luftambulansetjeneste, med økt kapasitet og tilgjengelighet. Det vil blant annet innføres nye helikoptre, flere reservehelikoptre, og det opprettes bakvakt for personellet. Med dette blir luftambulansetjenesten blant verdens beste, sier Kobberstad.

I dag opererer NLA AS ni av landets tolv luftambulansebaser for helikoptre. I anbudet har kvalitet vært vektlagt med 60 prosent og pris med 40 prosent.

– Vi har lang og god erfaring fra luftambulansetjenesten i Norge, og vil gjøre vårt ytterste for å gi hele det norske folk et best mulig tilbud i samarbeid med våre dyktige ansatte og helsevesenet for øvrig, sier han.

Arbeider for en smidig overgang i 2018
Norsk Luftambulanse AS vil bruke tiden frem mot 2018 på å forberede overgangen slik at den går mest mulig smidig. Kobberstad understreker at operativt personell ansatt ved andre baser enn de Norsk Luftambulanse AS opererer, vil kunne få tilbud om ny jobb i Norsk Luftambulanse AS.

– Vi vet at det er mange dyktige ansatte som jobber ved andre luftambulansebaser i Norge. Vi er opptatt av å ta vare på denne kompetansen, og på en smidig måte sørge for at disse får en attraktiv arbeidsplass i et sterkt fagmiljø i fremtiden, sier Kobberstad.

LN-OON over Oslofjorden

 

 

 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse gratulerer
– Vi gratulerer Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS med et klokt valg. Valget av Norsk Luftambulanse AS som operatør vil komme pasientene i hele Norge til gode, fordi vi som eier har et ideelt formål. Det blir ikke tatt ut utbytte av driften, og pasientene blir satt i sentrum, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Bidrar til forskning, innovasjon og utvikling
Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i snart 40 år vært en aktiv pådriver for å utvikle og utvide det norske luftambulansetilbudet.

Stiftelsens rolle er først og fremst å sørge for forskning og utvikling av ny teknologi som gjør luftambulansetjenesten i Norge verdensledende og sikrer at stadig flere kan bli reddet ved akutt sykdom og skade langt fra sykehuset.

Generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius.

Generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius.

– Takket være våre mange støttespillere, vil vi fortsette å bidra til forskning, innovasjon og utvikling innenfor medisin og teknologi til beste for akutt syke og skadde pasienter. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har med myndighetene på disse feltene, sier Lossius.

Se også pressemeldingen fra Luftambulansetjenesten ANS (ekstern lenke)