Skip to main content

Lørenskog

Ambulansehelikopter rett før landing på plattform utenfor basen.

Basen på Lørenskog er én av 13 luftambulansebaser Norsk Luftambulanse Helikopter opererer på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Lørenskog-basen er bemannet med tre crew og to helikoptre, da dekningsområdets oppdragsmengde er omfattende. I tillegg utføres det mange rene transportoppdrag mellom sykehus og behandlingsnivåer.

Basen har omtrent 2000 oppdrag i året, hvorav rundt 500 oppdrag utføres med legebil. 70 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 30 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Ansatte knyttet til basen: 14 redningsmenn, 14 piloter og 17 leger.