Skip to main content

Norsk Luftambulanse Helikopter har et ledelsessystem for kvalitets og miljø sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 og jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

I vårt miljø-arbeid vil vi:

Vi ønsker at luftfartsindustrien reduserer sin innvirkning på klimaet og bidrar til at den globale målsettingen om å holde global oppvarming under 1,5 grader.

Vi støtter luftfartsindustriens mål om å realisere null CO2-utslipp innen 2050.