Skip to main content

Norsk Luftambulanse AS benytter to forskjellige helikopter, Airbus H135 og H145 (tidligere kjent som Eurocopter EC135 og EC145). Disse er valgt ut fra en rekke hensyn, både flyoperative og medisinske. Mannskapet er avhengig av å kunne lande utenfor opparbeidede landingsplasser og trenger derfor kompakte maskiner, som likevel evner å løfte relativt tungt.

H135 P2+

NLA AS opererer med 16 maskiner av typen H135 P2+, 1 EC145 C1 og 1 H145 T2. Alle baser, unntatt Evenes, er utstyrt med 1 H135 P2+. På Evenes brukes H145 T2, og basen på Lørenskog har, i tillegg til H135 P2+ også en noe eldre EC145 C1. Høsten 2014 fikk selskapet kontrakten på den landsdekkende luftambulansetjenesten i Danmark. Tjenesten opereres døgnkontinuerlig fra basene i Billund, Skive og Ringsted og benytter samme type H135 som i Norge. Vinteren 2015 ble det bestilt tre maskiner av typen H135 P3, som betegnes som neste generasjons maskin, og har bedre ytelse, større rekkevidde og bedre løftekapasitet enn dagens maskiner. I tillegg har disse helikoptrene lavere utslipp og støy. Disse vil fases inn over tid. Den vesentligste forskjellen mellom de to nåværende modellene er størrelse, motorkraft, rekkevidde og løftekapasitet. Helikoptret på Evenes-basen har også montert flottører.

H145 T2 på trening i Evenes. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features.