Skip to main content

Selskapets flåte er standardisert på H135 P2+ og H145. NLA AS fokuserer på sikkerhet i luftambulansetjenesten, og tar i den forbindelse også i bruk nye operasjonsformer og teknologi. Selskapet har blant annet godkjenning for NVG og IFR inklusiv P-RNAV og GPS innflyginger. NLA AS fikk i 2006 godkjent Europas første GPS-innflygingsprosedyre utenfor flyplass (PinS). Helikoptrene er blant annet utstyrt med moderne glasscockpit, søk og værradar, og Moving Map for redusert arbeidsbelastning og økt situasjonsoversikt.

Følgende kvalifikasjoner kreves av våre flygere:
ATPL H eller CPL H og ATPL teori
IR H
2000 timer relevant erfaring som fartøysjef på helikopter
100 timer instrumenterfaring
200 timer natterfaring på helikopter hvorav 20 timer som fartøysjef

Vi oppfordrer også flygere nær minimumskravene til å søke.

Gode samarbeidsevner vektlegges høyt.

Forut for eventuell ansettelse må godkjent vandel for utstedelse av ID-kort til lufthavnenes flyside være bekreftet av Luftfartstilsynet. Det vil derfor bli krevd utvidet politiattest jf. BSL A 2-1 § 25. For personer som ikke er bosatt i Norge må tilsvarende offentlig dokumentasjon fremskaffes jf. BSL A 2-1 § 26.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og gode ansettelsesbetingelser inkludert pensjons- og forsikringsordninger.

Eventuelle ledige stillinger finner du her.