Skip to main content

Harstad

Luftambulansehelikopter flyr over fjellandskap med snødekte topper.

Luftambulansebasen på Harstad er én av 13 baser Norsk Luftambulanse Helikopter opererer på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Basen åpnet 1. mai 2015, og ble med det den første luftambulansebasen som er åpnet i Norge på 21 år.

Basens dekningsområde er Midtre Hålogaland (Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms), med nærmere 120 000 innbyggere. Basen betjener fire sykehus i området, og det er Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som har det medisinske ansvaret for tjenesten.

Basen har omtrent 600 oppdrag i året, hvorav rundt 40 oppdrag utføres med legebil.
80 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 20 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Fire redningsmenn, fire flygere og ti anestesileger er tilknyttet basen.