Skip to main content

Førde

Bilde av helikopterlandingsplassen foran basebygget.

Luftambulansebasen i Førde er én av 13 baser Norsk Luftambulanse Helikopter opererer på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Basen i Førde åpnet i 1992, men først i 1994 ble den permanent. Norsk Luftambulanse Helikopter har vært operatør her siden 2002.

Basen ligger ved Førde sykehus. I 2014 åpnet en ny base med et helt nytt basebygg, samlokalisert med ambulansetjenesten og AMK.

Basen dekker i hovedsak Sogn og Fjordane.

Basen har omtrent 700 oppdrag i året, hvorav rundt 50 oppdrag utføres med legebil.
80 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 20 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Ansatte knyttet til basen: sju leger, fire flygere og fire redningsmenn.