Skip to main content

Norsk Luftambulanse AS er inne i en spennende tid, og skal fra 1. juni 2018 drive alle tolv legehelikopterbaser i Norge. Ny kontrakt innebærer drift av flere baser, styrket bemanning og bakvaktsordning for hele landet. I tillegg kommer pensjonsavganger. Vi vil derfor ha behov for å ansette flere HEMS Technical Crew Members/redningsmenn i tjenesten.

 

Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Redningsmann i Norsk Luftambulanse AS
Redningsmenn har en variert og utfordrende arbeidshverdag med en rekke oppgaver og ansvar. Jobben strekker seg ut over flere fagområder: det medisinske, det flyoperative og det redningstekniske, med hyppige skifter mellom disse. Crewet består av anestesilege, pilot og redningsmann som jobber tett sammen på alle oppdrag, og som bor sammen på basen når de har vakt.

Som redningsmann skal du være legens høyre hånd, du skal være pilotens øyne og ører, og det er du som har ansvaret for redningstekniske operasjoner og er i tillegg fører av tjenesten legebiler. Du må med andre ord fungere i team samtidig som du må kunne ta selvstendige avgjørelser i situasjoner som kan være uoversiktlige og under tidspress.

Det er i tillegg mye fokus på trening og fagutvikling i hverdagen. Personlige egenskaper, rett faglig kompetanse og motivasjon er derfor avgjørende for oss når vi skal knytte til oss nye medarbeidere.

Faglige kvalifikasjoner
Alle redningsmenn i luftambulansetjenesten må oppfylle kravene i Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore.

I tillegg til formelle krav stiller vi bedriftsinterne krav til våre søkere, blant annet:

Rekrutteringsprosessen
Rekruttering av nye redningsmenn gjøres gjennom seleksjonsprosess (opptak) som går over flere dager. Neste opptak planlegges gjennomført i løpet av 2017.

Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Når vi skal rekruttere nye medarbeidere, er det viktig for oss å knytte til oss personer som i tillegg til å tilfredsstille de faglige kvalifikasjoner som kreves, fremviser gode fysiske, psykiske og sosiale egenskaper gjennom opptaksprosessen. Vi velger aktuelle kandidater basert på søknadsmassen, samtaler og referansesjekk. Disse får tilbud om å møte til seleksjon/opptak.

Under seleksjonen legges det opp til at kandidaten skal få mulighet til å vise sine faglige og sosiale styrker, svakheter og ikke minst egenskaper i omgang med andre. Et antall personer får deretter tilbud om å starte på utsjekk som redningsmann.

Opplæringsprogrammet tar normalt tre til fire måneder, og påbegynnes etter nærmere avtale. Normalt etableres det i tillegg en venteliste med kandidater som kan få tilbud om jobb ved behov ytterligere ansettelser. Denne listen er normalt gyldig i to til tre år.