Skip to main content

Bergen

Luftambulansehelikopter i lufta over Bergen by med bygninger og båthavn i bakgrunnen.

Basen i Bergen er én av 13 luftambulansebaser Norsk Luftambulanse AS opererer på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Basen i Bergen ble offisielt åpnet i 1988, og dekker i hovedsak Hordaland i tillegg til deler av Sogn og Fjordane og Rogaland.

Basen har omtrent 1300 oppdrag i året, hvorav rundt 400 oppdrag utføres med legebil.
85 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 15 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Ansatte knyttet til basen: Åtte leger fra Helse Bergen HF, fire piloter og fire redningsmenn.