Skip to main content

Dombås

Luftambulansebasen på Dombås er en av 13 baser Norsk Luftambulanse AS opererer på vegne av Helseforetakenes luftambulansetjeneste HF.

Basen åpnet offisielt i 1987, og dekker store deler av Oppland, inn mot svenskegrensen, opp mot Trøndelag og ut mot vestlandet. Store naturområder med mye fjell og store avstander.

Mellom 500-600 utrykninger i året med helikopter eller legebil.

Ansatte som er knyttet til basen: Fire piloter, åtte-ti leger og fire redningsmenn.

Flere baser

00 / 00
00 / 00