Skip to main content

Arendal

Luftambulansehelikopter med redningsmann og pasient hengende under i tau under oppdrag. Redningsskøyta i bakgrunnen.

Arendal er én av 13 baser Norsk Luftambulanse Helikopter opererer på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Luftambulansebasen i Arendal startet som sommerbase i 1986, og ble drevet som sommerbase i fem år. 22. juni 1991 åpnet basen som permanent prøvebase. 1. januar 1994 ble basen permanent.

Basen dekker området Aust- og Vest-Agder og deler av Telemark.

Basen har omtrent 700 oppdrag i året, hvorav rundt 100 oppdrag utføres med legebil.
80 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 20 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Ansatte som er knyttet til basen: fire piloter, fire redningsmenn og åtte leger.

Ambulansestasjonen tilknyttet Sykehuset Sørlandet HF har også sine kontorer på basen.