Skip to main content

Ålesund

Bilde av Ålesund by tatt fra helikopter.

Basen i Ålesund er én av 13 baser Norsk Luftambulanse Helikopter opererer på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Norsk Luftambulanse tok over driften av basen 01.06.2018.

Basen har omtrent 800 763 oppdrag i året, hvorav rundt 100 oppdrag utføres med legebil.
65 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 35 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Ansatte knyttet til basen: seks piloter, seks redningsmenn og ti leger.