Skip to main content

Ål/Torpomoen

Helikopterlandingsplass på Torpomoen sett fra helikopteret.

Luftambulansebasen på Ål er én av 13 baser som Norsk Luftambulanse Helikopter drifter på vegne av luftambulansetjenesten HF.

Basen startet som prøvebase 1. september 1994, og dekker fjellområdet i sør Norge mellom Oslo og Bergen med hovedområde Hallingdal.

Basen har omtrent 500 oppdrag i året, hvorav rundt 100 oppdrag utføres med legebil.
90 prosent av oppdragene er primæroppdrag, og 10 prosent er sekundæroppdrag (transport mellom sykehus).

Ansatte som er knyttet til basen: Åtte leger, fire piloter og fire redningsmenn.